Hvordan få hjelp?

Trenger du akutt hjelp? Kontakt legevakten på telefon 116 117.

Om du opplever at du har mistet kontroll over spillingen, er det viktig at du får hjelp av fagpersonell. Å miste kontroll vil si at spillingen har fått betydelige negative konsekvenser for deg på ett eller flere områder i livet ditt, for eksempel sosial fungering og manglende nettverk, arbeid, skole, økonomi, psykisk, emosjonelt eller fysisk.

Det viktigste du kan gjøre er å snakke med noen.

Du kan få effektiv behandling for spilleproblemer mange steder i landet. Noen tilbud krever henvisning fra fastlege, NAV eller sosialtjenesten i kommunen din.

Usikker på hvem som er fastlegen din? På helsenorge.no kan du finne ut det, eller bytte fastlege.

Info om behandling ulike steder i landet finner du under hjelpelinjen.no.

Hva skjer i behandling?

Utredning/kartlegging

For å kartlegge hvor alvorlig avhengigheten er bruker vi spørreskjema som verktøy. Det finnes forskjellige varianter av spørreskjema behandleren kan bruke for kartlegging av spillavhengighet. Hvis det oppdages andre problemer med psykisk helse, vil dette også bli utredet.

Terapeutiske samtaler

Hvis du begynner i behandling, avtaler du med behandleren hvor ofte du skal møte til samtaler. Dette kan variere ut i fra ditt ønske, behandlers vurdering, livssituasjon, psykisk tilstand og spillavhengighetens alvorlighetsgrad. Det er vanlig å møte en gang i uken eller annenhver uke i begynnelsen av behandlingen.

Samtalen er i hovedsak fokusert på å hjelpe deg å finne ut hvorfor spillingen har blitt et problem for deg og undersøke tanker og følelser som ligger bak spilleatferden du måtte ha. Deretter ser vi på tiltak for å endre atferd og få bedre kontroll over impulsene dine gjennom praktiske tiltak i forbindelse med spill.

Jeg vil forsøke å håndtere dette uten profesjonell hjelp. Hva skal jeg gjøre?

Lag deg en struktur på dagen som du kan følge. Legg opp dagene dine slik at du må gjennomføre andre aktiviteter først, for så å eventuelt kunne spille en begrenset tidsperiode du har til overs på slutten av dagen. Sørg for å opprettholde døgnrytmen din ved å legge deg til faste tider på kvelden og stå opp til faste tider på morgenen. Å ha en fast aktivitet, som jobb, skole eller annet engasjement kan hjelpe mye med å begrense tidsbruken på spill.

Spillavhengighet.no

Mange opplever at det hjelper å ha noen å snakke med som er i lignende situasjon, eller som allerede har vært gjennom det de går gjennom nå. Spillavhengighet Norge holder medlemsmøter for spillavhengige og pårørende i de fleste store byer i Norge. Du kan få oversikt over tilgjengelige støttegrupper på spillavhengighet.no.