Kjenner du noen som spiller for mye?

Problematisk dataspilling rammer ikke bare spilleren, men gir også ofte ringvirkninger for familie og andre som bryr seg om spilleren. Spillinga kan gi grobunn for konflikter og krangel. Pårørende kan føle seg hjelpeløse når det gjelder makta som spillinga synes å ha over spilleren. Pårørende kan også oppleve bekymring over endringer i oppførsel og humør eller over at spillinga går ut over jobb, skolegang eller sosialt liv.

Pårørende kan være en viktig pådriver og støttespiller for å hjelpe den med spillproblemer å ta kontroll over spillinga og motivere ham eller henne til å søke hjelp. Hvordan man snakker med spilleren om bekymringene rundt spillinga kan ha stor betydning for å få til en endring.

Som pårørende til en med spillavhengighet kan du rettighet til behandling i spesialisthelsetjenesten. Du må ha henvisning fra fastlege eller NAV.

Som pårørende kan det ofte være god hjelp og støtte i å snakke med andre i samme situasjon som en selv. Spillavhengighet Norge er en organisasjon for spilleavhengige og pårørende. Spillavhengighet Norge har jevnlige nettverksmøter for pårørende flere steder i Norge, og har også en kontakttelefon hvor man kan få prata med noen som selv har samme erfaring.

Hjelpelinjen er et tilbud både til pårørende og til spilleren. I tillegg til at man kan ringe anonymt som pårørende for veiledning til 800 800 40, har de informative nettsider retta mot pårørende.

Spillkontroll.no har et nettbasert kurs for pårørende til pengespillavhengige. De fleste av temaene vil nok også være relevante for pårørende til de som sliter med problematisk dataspilling. Her kan du lære om hvordan du kan snakke om spillinga, hvordan hjelpe spilleren og hvordan pårørende kan ta vare på seg sjøl.

Medietilsynet har nyttig informasjon og råd til foreldre som er bekymret for at barna spiller for mye.