Selvtest

  1. Hvor ofte i løpet av siste halvår har du tenkt på spill hele dagen?
  2. Hvor ofte i løpet av siste halvår har du brukt mer og mer tid på spill?
  3. Hvor ofte i løpet av siste halvår har du begynt å spille for å slippe å tenke på andre ting?
  4. Hvor ofte i løpet av siste halvår har du spilt videre selv om andre ba deg stoppe?
  5. Hvor ofte i løpet av siste halvår har du følt deg dårlig når du ikke kunne spille eller ikke fikk lov til å spille?
  6. Hvor ofte i løpet av siste halvår har du havnet i krangel med andre (f.eks. foreldre, venner, eller viktige andre) fordi du spilte for mye?
  7. Hvor ofte i løpet av siste halvår har du lat være å gjøre andre aktiviteter (f.eks. skole, jobb, lekser, idrett, hobbyer) for å spille?