Jump to the main content

Vanlige spørsmål fra spillere

Om Spillsnakk

Kan jeg være sikker på at jeg er anonym når jeg bruker tjenestene på Spillsnakk.no?

Ja, det kan du. Selvtesten er helt anonym, og identiteten din er heller ikke sporbar for de som du får snakke med på chat'en. Innholdet i chat'en lagres ikke. De som svarer på chat'en har dessuten taushetsplikt ifølge Helsepersonelloven.

Hvem er det som svarer på chat'en?

Chat'en besvares av profesjonelle behandlere ansatt ved Ruspoliklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kan Spillsnakk.no henvise meg til videre behandling for spillproblemer?

Nei. Du kan be om å bli henvist til spesialist av fastlege, NAV eller sosialtjeneste i kommunen din.

Om spilling

Jeg har på egen hånd prøvd flere ganger å slutte å spille, og begynt igjen hver gang. Betyr dette at jeg aldri vil klare å slutte med spillinga?

Det er vanlig med tilbakefall. Det betyr ikke at du aldri vil klare å slutte med spillinga. Med støtte og veiledning er sjansen mye større for å lykkes enn om man prøver alene.

Bør jeg være åpen om spilleproblemene mine med familien min?

Mange opplever det som en lettelse å slippe å dekke over problemene sine, og får også god støtte av sine nærmeste. Ofte har de som står deg nært lenge allerede ant at noe kan være i veien.