Jump to the main content

About

På Spillsnakk.no er du helt anonym. Fagpersonene som betjener nettstedet og chatten har taushetsplikt ifølge helsepersonelloven om informasjonen som fremkommer.

Ruspoliklinikken ved Psykisk helse- og rusklinikken på Universitetsykehuset Nord-Norge (UNN) er faglig ansvarlig for dette nettstedet. Nettstedet er finansiert med prosjektmidler fra Helsedirektoratet.

Nettstedet er utviklet av Ruspoliklinikken ved Psykisk helse- og rusklinikken på UNN ved hjelp fra Helsekompetanse. Ruspoliklinikken er også på Facebook.

Logo

Spillsnakk