Hvordan få hjelp?

Trenger du akutt hjelp? Kontakt legevakten på telefon 116 117.

Om du opplever at du har mistet kontroll over spillingen, er det viktig at du får hjelp av fagpersonell. Å miste kontroll vil si at spillingen har fått betydelige negative konsekvenser for deg på ett eller flere områder i livet ditt, for eksempel sosial fungering og manglende nettverk, arbeid, skole, økonomi, psykisk, emosjonelt eller fysisk.

Det viktigste du kan gjøre er å snakke med noen.

Du kan få effektiv behandling for spilleproblemer mange steder i landet. Noen tilbud krever henvisning fra fastlege, NAV eller sosialtjenesten i kommunen din.

Usikker på hvem som er fastlegen din? På helsenorge.no kan du finne ut det, eller bytte fastlege.

Info om behandling ulike steder i landet finner du under hjelpelinjen.no.

Hva skjer i behandling?

Utredning/kartlegging

For å kartlegge hvor alvorlig avhengigheten er bruker vi spørreskjema som verktøy. Det finnes forskjellige varianter av spørreskjema behandleren kan bruke for kartlegging av spillavhengighet. Hvis det oppdages andre problemer med psykisk helse, vil dette også bli utredet.

Terapeutiske samtaler

Hvis du begynner i behandling, avtaler du med behandleren hvor ofte du skal møte til samtaler. Dette kan variere ut i fra ditt ønske, behandlers vurdering, livssituasjon, psykisk tilstand og spillavhengighetens alvorlighetsgrad. Det er vanlig å møte en gang i uken eller annenhver uke i begynnelsen av behandlingen.

Samtalen er i hovedsak fokusert på å hjelpe deg å finne ut hvorfor spillingen har blitt et problem for deg og undersøke tanker og følelser som ligger bak spilleatferden du måtte ha. Deretter ser vi på tiltak for å endre atferd og få bedre kontroll over impulsene dine gjennom praktiske tiltak i forbindelse med spill.

Fjernbasert behandling

Sykehuset Innlandet har et fjernbasert behandlingstilbud for pengespillavhengighet: spillbehandling.no. Behandlingstilbudet er gratis, og er et tre-måneders program bestående av skriftlige arbeidsoppgaver og ukentlige telefonsamtaler og arbeidsoppgaver på nett.

Info om behandling ulike steder i landet finner du under hjelpelinjen.no.

Jeg vil forsøke å håndtere dette uten profesjonell hjelp. Hva skal jeg gjøre?

Sørg for å stenge all tilgang du har til spill. Steng spillekontoer på websider, sperr tippekortet, si ifra til betjeningen i Bingohallen at du ikke ønsker å spille lenger. Meld deg av nyhetsbrev og SMS fra spillselskaper. Begrens tilgangen din til penger du kan spille med. Be kredittkortselskaper om ikke å gi deg kredittkort.

oversikt over økonomien din. Samle inn krav fra alle instanser som du skylder penger til, og lag en liste over beløpene og selskaper. Om du ikke har mulighet å nedbetale alle, kan det være lurt å få til en nedbetalingsplan. Det kan hjelpe å ringe kreditorer, forklare situasjonen din og be om utsettelse. Lag en avtale med privatpersoner du skylder penger til. Det sørger for en bedre relasjon og mindre skam og angst i møte med dem.

Mange opplever lettelse over å ikke ha ansvar for egen økonomi i en kort periode, og samtidig ikke ha mulighet å bruke penger på spill. Hvis du mener at dette kan hjelpe deg på veien ut av problemspilling kan du vurdere å be et familiemedlem, en venn eller en jurist være en midlertidig økonomisk verge for deg. Dette er ikke en langsiktig løsning på problemet, men kan gjøre situasjonen din lettere i de første månedene som vanligvis oppleves som vanskeligst å la være å spille. De fleste NAV kontorer tilbyr gjeldsrådgivning.

Spillavhengighet.no

Mange opplever at det hjelper å ha noen å snakke med som er i lignende situasjon, eller som allerede har vært gjennom det de går gjennom nå. Spillavhengighet Norge holder medlemsmøter for spillavhengige og pårørende i de fleste store byer i Norge. Du kan få oversikt over tilgjengelige støttegrupper på spillavhengighet.no.