Kjenner du noen som spiller for mye?

Spillavhengighet rammer ikke bare den som har problemet, men det kan også få store konsekvenser for familie og andre i nær relasjon til spilleren. Spillavhengighet kan få alvorlige følger for felles økonomi, og det kan være tungt å bekymre seg over spilleren og føle seg hjelpeløs overfor den makta pengespill har over familiemedlemmet som er rammet.

Det kommer ofte som et sjokk når spillproblemene kommer for en dag. Særlig opplever mange det som et stort svik dersom spilleren har løyet om eller skjult spillproblemene sine.

Som pårørende til en med spillavhengighet kan du ha rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. Du må ha henvisning fra fastlege eller NAV for for å få slik behandling.

Du som pårørende kan ha en viktig rolle i å motivere spilleren til å søke hjelp og i å støtte ham/henne i å kutte ut pengespill. Samtidig må du også ta vare på seg sjøl og sikre at ikke egen økonomi og helse går med i dragsuget etter spillinga.

Det kan for deg som pårørende virke nødvendig å undertrykke egne behov, og ofte på bekostning av egen fysisk og psykisk helse. Du må derfor huske å ta vare på deg selv. Ingen er tjent med at du sliter deg ut, og ikke vær redd for å stille rimelige krav til den du er glad i.

Hva kan du som pårørende gjøre?

Det kan være vanskelig å forstå hva det innebærer å være spilleavhengig. Å sette seg inn i hva avhengighet er, kan hjelpe deg å redusere eller bedre håndtere frykt og frustrasjon, redusere konfliktnivået og skape et mer løsningsorientert fokus både for deg og den du er pårørende til. Det er ofte mange følelser i sving for den som har utviklet et problem, ikke minst skam, skyld og frykt for avvisning. Dette kan komme til uttrykk som sinne, frustrasjon eller tilbaketrekning, noe som selvsagt er vanskelig for deg som pårørende å stå i. Litt lettere kan det være om du har kunnskap om avhengighetens natur. Dette gjelder også for den som har utviklet en avhengighet. Et tips kan være å søke kunnskap om det sammen. Det er viktig at du som pårørende forstår og aksepterer at måten den spillavhengige opptrer på er et utfall av avhengigheten, ikke personen selv.

Medavhengighet

Det er vanlig å kjenne på skyldfølelse eller dårlig samvittighet når du oppdager at den du er glad i har utviklet et problem. Medavhengighet innebærer at du gir omsorg til den spilleavhengige ut fra din egen skyldfølelse, og ikke ut fra hva som i realiteten er best for den som har en avhengighet.

Erfaring fra en pårørende

Min mann var tørrlagt alkoholiker da vi giftet oss. Etter ca. 3 gode år utviklet han spillavhengighet, noe som medførte en rekke løgner og tillitsbrudd. Det undergravde relasjoner, økonomi og trygghet i familien. Det dukket opp stadig ny skjult pengebruk og gjeld, og vi ordnet opp i dette på nytt og på nytt.

Vi gikk på familievernkontoret i ca. ett år, og vi var på Modums Bads familieavdeling i tre måneder. Likevel fortsatte spillingen. Jeg stod i dette i ca. 6 år, og ble etter hvert nedbrutt psykisk. Til slutt forsto jeg at jeg måtte bryte ut av ekteskapet for å ivareta barna og meg selv. Det var på tide.

Vi fortsatte å samarbeide ganske godt om barna, feira jul og bursdager i lag. Han fortsatte i jobb, og klarte langt på vei å være en omsorgsperson for barna.

Behandling

Det er spilleren selv som må ta kontakt med fastlege og hjelpeapparatet for å få hjelp med spilleproblemene sine. Se mer om hvordan få behandling her.

Hvor kan du som pårørende få hjelp?

Også pårørende kan ha behov for hjelp til å håndtere de belastningene de står i. Som pårørende til en med spillavhengighet kan du ha rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. Du må ha henvisning fra fastlege eller NAV for for å få slik behandling. Flere steder i Norge har spesialisthelsetjenesten tilbud for pårørende til spilleavhengige.

Familievernkontoret er et lavterskeltilbud som kan være et sted å søke hjelp hvis man opplever store relasjonelle problemer. At det er et lavterskeltilbud, betyr at du/dere ikke trenger en henvisning fra lege for å komme i kontakt med dem, men at du selv kan ringe dem direkte for en avtale.

Samtaler med pårørende tilbys også ved behandlingssteder for spillavhengighet. Snakk med fastlegen din om en henvisning.

Spillavhengighet Norge

Det kan ofte være god hjelp og støtte i å snakke med andre i samme situasjon som en selv. Spillavhengighet Norge er en organisasjon for spilleavhengige og pårørende som har jevnlige nettverksmøter for pårørende flere steder i Norge. Spillavhengighet Norge har også en kontakttelefon hvor man kan få prate med noen som selv har samme erfaring.

Hjelpelinjen

Hjelpelinjen er et tilbud både til pårørende og til spilleren. I tillegg til at man kan ringe anonymt som pårørende for veiledning til 800 800 40, har de informative nettsider rettet mot pårørende.

Spillkontroll.no

Spillkontroll.no har et nyttig selvhjelpskurs på nett for pårørende til spillavhengige. I kurset lærer pårørende blant annet om hvordan du kan snakke med spilleren om spilleproblemene, hvordan du kan hjelpe og støtte spilleren og hvordan du kan ta vare på seg sjøl.

Noen tips

  • Snakk med den som spiller om hvordan du har det.
  • Be om hjelp.