Kjenner du noen som spiller for mye?

Spillavhengighet rammer ikke bare den som har problemet, men det kan også få store konsekvenser for familie og andre i nær relasjon til spilleren. Det kan få alvorlige følger for felles økonomi og det kan være en tung belastning å bekymre seg over spilleren og føle seg hjelpesløs overfor den makta pengespill har over familiemedlemmet. Det kommer ofte som et sjokk når spilleproblemene kommer for en dag, og mange opplever det som et stort svik dersom spilleren har løyet om eller skjult spilleproblemene sine.

Pårørende kan ha en viktig rolle i å motivere spilleren til å søke hjelp og å støtte spilleren i å kutte ut pengespill. Samtidig må de pårørende også ta vare på seg sjøl og sikre at ikke egen økonomi og helse går med i dragsuget etter spillinga.

Som pårørende til en med spillavhengighet kan du rettighet til behandling i spesialisthelsetjenesten. Du må ha henvisning fra fastlege eller NAV.

Spillavhengighet Norge

Det kan ofte være god hjelp og støtte i å snakke med andre i samme situasjon som en selv. Spillavhengighet Norge er en organisasjon for spilleavhengige og pårørende som har jevnlige nettverksmøter for pårørende flere steder i Norge. Spillavhengighet Norge har også en kontakttelefon hvor man kan få prate med noen som selv har samme erfaring.

Hjelpelinjen

Hjelpelinjen er et tilbud både til pårørende og til spilleren. I tillegg til at man kan ringe anonymt som pårørende for veiledning til 800 800 40, har de informative nettsider retta mot pårørende.

Spillkontroll.no

Spillkontroll.no har et nyttig selvhjelpskurs på nett for pårørende til spillavhengige. I kurset lærer pårørende blant annet om hvordan de kan snakke med spilleren om spilleproblemene, hvordan de kan hjelpe og støtte spilleren og hvordan de kan ta vare på seg sjøl.

Behandling

Det er spilleren selv som må ta kontakt med fastlege og hjelpeapparatet for å få hjelp med spilleproblemene sine. Også de pårørende kan ha behov for hjelp til å håndtere de belastningene de står i. Flere steder i Norge har spesialisthelsetjenesten tilbud for pårørende til spilleavhengige. Se mer om hvordan få behandling her.