Jump to the main content

Vanlige spørsmål fra spillere

Om Spillsnakk

Kan jeg være sikker på at jeg er anonym når jeg bruker tjenestene på Spillsnakk.no?

Ja, det kan du. Selvtesten er helt anonym, og identiteten din er heller ikke sporbar for de som du får snakke med på chat'en. Innholdet i chat'en lagres ikke. De som svarer på chat'en har dessuten taushetsplikt ifølge Helsepersonelloven.

Hvem er det som svarer på chat'en?

Chat'en besvares av profesjonelle behandlere ansatt ved Ruspoliklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kan Spillsnakk.no henvise meg til videre behandling for spillproblemer?

Nei. Du kan be om å bli henvist til spesialist av fastlege, NAV eller sosialtjeneste i kommunen din.

Om spilling

Jeg ønsker ikke å kutte ut pengespill helt, men ønsker å spille mindre enn det jeg gjør nå. Er det realistisk?

Det er størst sjanse for å lykkes med å få kontroll over spillinga om man kutter ut helt. Det er ofte utfordrende å hindre at spillinga glir ut igjen om man ikke setter seg klare rammer for spillinga, og følger nøye med på hvor mye man spiller.

Jeg ønsker ikke å kutte ut pengespill helt, men ønsker å spille mindre enn det jeg gjør nå. Kan dere hjelpe meg med dette?

Ja, vi kan gi deg veiledning hvordan du kan ta grep for å få bedre kontroll på spillinga.

Jeg har på egen hånd prøvd flere ganger å slutte å spille, og begynt igjen hver gang. Betyr dette at jeg aldri vil klare å slutte med spillinga?

Det er vanlig med tilbakefall. Det betyr ikke at du aldri vil klare å slutte med spillinga. Med støtte og veiledning er sjansen mye større for å lykkes enn om man prøver alene.

Bør jeg være åpen om spilleproblemene mine med familien min?

Mange opplever det som en lettelse å slippe å dekke over problemene sine, og får også god støtte av sine nærmeste. Ofte har de som står deg nært lenge allerede ant at noe kan være i veien.

Jeg har fått store økonomiske problemer på grunn av spillinga. Hvor kan jeg få hjelp til å rydde opp i dette?

Det kan være lurt å ta tak i problemene så snart som mulig. NAV tilbyr gratis økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving .

Det kan også være til god hjelp å snakke med noen som selv har erfart økomiske problemer på kroppen. Gjeldsofferalliansen har en gratis telefonjeneste, gjeldskrisetelefonen, hvor du kan få praktiske råd og også informasjon om hvor du kan henvende deg videre.